Vietnamese (Vietnam)

Tự động hóa quy trình tuyển sinh với AI

Tự động hóa quy trình tuyển sinh với AI

Tự động hóa quy trình tuyển sinh với AI

Persona Studios AI giúp quy trình tuyển sinh thông suốt

Persona Studios AI giúp quy trình tuyển sinh thông suốt

Persona Studios AI giúp quy trình tuyển sinh thông suốt

AI tuyển sinh: Thông minh, nhạy bén, luôn sẵn sàng

AI tuyển sinh: Thông minh, nhạy bén, luôn sẵn sàng

10

/7

Trả lời khách hàng

10

/7

Trả lời khách hàng

17
17

%

%

Giảm thiểu sơ xuất

77
77

%

%

Khả năng mở rộng

37
37

%

%

Tăng tốc độ xem xét

AI tuyển sinh: Thông minh, nhạy bén, luôn sẵn sàng

10

/7

Trả lời khách hàng

17

%

Giảm thiểu sơ xuất

77

%

Khả năng mở rộng

37

%

Tăng tốc độ xem xét

Những khó khăn trong tuyển sinh

Ngập trong hồ sơ

Không thể review kịp số lượng hồ sơ học sinh ngày càng tăng?

Sai sót trong đánh giá

Đánh giá thủ công làm chậm tiến độ, chỉ tập trung vào một phần mà bỏ qua các phần còn lại.

Nhân viên chịu áp lực cao

Cảm thấy quá tải bởi số lượng ứng viên?

Định kiến không chủ ý

Người đánh giá có thể bị ảnh hưởng bởi định kiến, dẫn đến kết quả tuyển sinh không công bằng

Những khó khăn trong tuyển sinh

Ngập trong hồ sơ

Không thể review kịp số lượng hồ sơ học sinh ngày càng tăng?

Sai sót trong đánh giá

Đánh giá thủ công làm chậm tiến độ, chỉ tập trung vào một phần mà bỏ qua các phần còn lại.

Nhân viên chịu áp lực cao

Cảm thấy quá tải bởi số lượng ứng viên?

Định kiến không chủ ý

Người đánh giá có thể bị ảnh hưởng bởi định kiến, dẫn đến kết quả tuyển sinh không công bằng

Những khó khăn trong tuyển sinh

Ngập trong hồ sơ

Không thể review kịp số lượng hồ sơ học sinh ngày càng tăng?

Sai sót trong đánh giá

Đánh giá thủ công làm chậm tiến độ, chỉ tập trung vào một phần mà bỏ qua các phần còn lại.

Nhân viên chịu áp lực cao

Cảm thấy quá tải bởi số lượng ứng viên?

Định kiến không chủ ý

Người đánh giá có thể bị ảnh hưởng bởi định kiến, dẫn đến kết quả tuyển sinh không công bằng

Bùng nổ tuyển sinh với Persona Studios AI

Bùng nổ tuyển sinh với Persona Studios AI

 • Cá nhân hóa tư vấn tuyển sinh

  Giao tiếp cá nhân từ AI cải thiện trải nghiệm và sự tham gia của học sinh/học viên/phụ huynh.

 • Xử Lý Tài Liệu Thông Minh

  Tăng tốc bằng cách tự động hóa quy trình xem xét hồ sơ ban đầu của người học.

 • Tuyển Sinh Không Áp Lực

  Giải phóng khỏi giấy tờ và tập trung vào tương tác ý nghĩa với người học.

 • Quyết Định Dựa Trên Dữ Liệu

  Loại bỏ định kiến với các đánh giá dựa trên tiêu chí và khách quan.

 • Cá nhân hóa tư vấn tuyển sinh

  Giao tiếp cá nhân từ AI cải thiện trải nghiệm và sự tham gia của học sinh/học viên/phụ huynh.

 • Xử Lý Tài Liệu Thông Minh

  Tăng tốc bằng cách tự động hóa quy trình xem xét hồ sơ ban đầu của người học.

 • Tuyển Sinh Không Áp Lực

  Giải phóng khỏi giấy tờ và tập trung vào tương tác ý nghĩa với người học.

 • Quyết Định Dựa Trên Dữ Liệu

  Loại bỏ định kiến với các đánh giá dựa trên tiêu chí và khách quan.

 • Cá nhân hóa tư vấn tuyển sinh

  Giao tiếp cá nhân từ AI cải thiện trải nghiệm và sự tham gia của học sinh/học viên/phụ huynh.

 • Xử Lý Tài Liệu Thông Minh

  Tăng tốc bằng cách tự động hóa quy trình xem xét hồ sơ ban đầu của người học.

 • Tuyển Sinh Không Áp Lực

  Giải phóng khỏi giấy tờ và tập trung vào tương tác ý nghĩa với người học.

 • Quyết Định Dựa Trên Dữ Liệu

  Loại bỏ định kiến với các đánh giá dựa trên tiêu chí và khách quan.

 • Cá nhân hóa tư vấn tuyển sinh

  Giao tiếp cá nhân từ AI cải thiện trải nghiệm và sự tham gia của học sinh/học viên/phụ huynh.

 • Xử Lý Tài Liệu Thông Minh

  Tăng tốc bằng cách tự động hóa quy trình xem xét hồ sơ ban đầu của người học.

 • Tuyển Sinh Không Áp Lực

  Giải phóng khỏi giấy tờ và tập trung vào tương tác ý nghĩa với người học.

 • Quyết Định Dựa Trên Dữ Liệu

  Loại bỏ định kiến với các đánh giá dựa trên tiêu chí và khách quan.

TÍNH NĂNG

TÍNH NĂNG

Chat mọi nơi

Giọng nói thời gian thực/Văn bản qua Điện thoại, SMS, Facebook,....

Cá nhân hóa thương hiệu

Tạo thương hiệu của riêng bạn bằng cách thêm logo công ty và màu thương hiệu cho Peraona

Đa ngôn ngữ

Mở rộng thị trường với Persona có thể nói và hiểu hơn 25 ngôn ngữ

Toàn quyền quản lý Persona

Toàn quyền quản lý Persona và tương tác trong cuộc trò chuyện với người dùng

Phân tích người dùng

Bảng điều khiển trực tiếp để kiểm soát cuộc trò chuyện và phân tích nhu cầu người dùng.

Tùy chỉnh chương trình

Hội thoại được cấu trúc để hướng dẫn người dùng theo chương trình đã được định hướng

Được tin cậy bởi nhiều khách hàng

Được tin cậy bởi nhiều khách hàng

© 2024 Persona Studios. All rights reserved.

© 2024 Persona Studios. All rights reserved.

© 2024 Persona Studios. All rights reserved.