Vietnamese (Vietnam)

Công thức Bí mật để Chăm sóc Khách hàng tốt nhất

Công thức Bí mật để Chăm sóc Khách hàng tốt nhất

Công thức Bí mật để Chăm sóc Khách hàng tốt nhất

Tập trung Làm món, Chăm sóc Khách hàng để Persona lo

Tập trung Làm món, Chăm sóc Khách hàng để Persona lo

Tập trung Làm món, Chăm sóc Khách hàng để Persona lo

AI Chăm sóc khách hàng tuyệt đỉnh trong lĩnh vực ẩm thực

AI Chăm sóc khách hàng tuyệt đỉnh trong lĩnh vực ẩm thực

50

%

Tiết kiệm thời gian

50

%

Tiết kiệm thời gian

10
10

%

%

Tăng Hiệu quả Điều hành

77
77

%

%

Khả năng mở rộng

0
0

%

%

Tăng Tỉ lệ Giữ chân khách hàng

AI Chăm sóc khách hàng tuyệt đỉnh trong lĩnh vực ẩm thực

50

%

Tiết kiệm thời gian

10

%

Tăng Hiệu quả Điều hành

77

%

Khả năng mở rộng

0

%

Tăng Tỉ lệ Giữ chân khách hàng

Vấn đề Nhà hàng Quán ăn thường gặp phải

Trải nghiệm cá nhân hoá

Cá nhân hoá những tương tác đầu tiên với khách hàng dựa theo nhu cầu và mong muốn là một khó khăn lớn.

Cản trở điều hành

Những khoảng cao điểm cùng lượng lớn khách hàng tiếp cận dẫn tới tắc nghẽn trong quy trình điều hành, khiến cho chất lượng trải nghiệm kém đi và mất khách hàng

Phỏng đoán nhu cầu sai lệch

Phỏng đoán chính xác nhu cầu qua các thời điểm là rất khó khăn, dẫn tới hạn chế nguồn lực & mất khách hàng

Quản lý quan hệ khách hàng kém

Tương tác đều đặn với khách hàng rất khó khăn và tốn nguồn lực, khiến cho tỉ lệ quay lại không cao

Vấn đề Nhà hàng Quán ăn thường gặp phải

Trải nghiệm cá nhân hoá

Cá nhân hoá những tương tác đầu tiên với khách hàng dựa theo nhu cầu và mong muốn là một khó khăn lớn.

Cản trở điều hành

Những khoảng cao điểm cùng lượng lớn khách hàng tiếp cận dẫn tới tắc nghẽn trong quy trình điều hành, khiến cho chất lượng trải nghiệm kém đi và mất khách hàng

Phỏng đoán nhu cầu sai lệch

Phỏng đoán chính xác nhu cầu qua các thời điểm là rất khó khăn, dẫn tới hạn chế nguồn lực & mất khách hàng

Quản lý quan hệ khách hàng kém

Tương tác đều đặn với khách hàng rất khó khăn và tốn nguồn lực, khiến cho tỉ lệ quay lại không cao

Vấn đề Nhà hàng Quán ăn thường gặp phải

Trải nghiệm cá nhân hoá

Cá nhân hoá những tương tác đầu tiên với khách hàng dựa theo nhu cầu và mong muốn là một khó khăn lớn.

Cản trở điều hành

Những khoảng cao điểm cùng lượng lớn khách hàng tiếp cận dẫn tới tắc nghẽn trong quy trình điều hành, khiến cho chất lượng trải nghiệm kém đi và mất khách hàng

Phỏng đoán nhu cầu sai lệch

Phỏng đoán chính xác nhu cầu qua các thời điểm là rất khó khăn, dẫn tới hạn chế nguồn lực & mất khách hàng

Quản lý quan hệ khách hàng kém

Tương tác đều đặn với khách hàng rất khó khăn và tốn nguồn lực, khiến cho tỉ lệ quay lại không cao

Tự động hoá Quy trình cùng Persona Studios AI

Tự động hoá Quy trình cùng Persona Studios AI

 • Cá nhân hoá mọi điểm chạm

  AI Chatbot của Persona trực tiếp trả lời mọi câu hỏi, đồng thời tư vấn cho khách hàng dựa theo nhu cầu từng người.

 • Tự động hoá quy trình

  Mọi bước trong quy trình về nhận đơn, đặt bàn, tư vấn, đều được tự động hoá thông qua tương tác với AI của Persona, tăng hiệu quả điều hành, đặc biệt lúc cao điểm

 • Nuôi dưỡng quan hệ khách hàng

  Lưu thông tin cá nhân của khách hàng và triển khai tương tác đều đặn theo sự kiện và nhu cầu của mỗi người

 • Dự báo nhu cầu dựa trên dữ liệu

  Phân tích dữ liệu lịch sử và tính mùa vụ để dự đoán nhu cầu chính xác, đảm bảo sự chuẩn bị tối ưu.

 • Cá nhân hoá mọi điểm chạm

  AI Chatbot của Persona trực tiếp trả lời mọi câu hỏi, đồng thời tư vấn cho khách hàng dựa theo nhu cầu từng người.

 • Tự động hoá quy trình

  Mọi bước trong quy trình về nhận đơn, đặt bàn, tư vấn, đều được tự động hoá thông qua tương tác với AI của Persona, tăng hiệu quả điều hành, đặc biệt lúc cao điểm

 • Nuôi dưỡng quan hệ khách hàng

  Lưu thông tin cá nhân của khách hàng và triển khai tương tác đều đặn theo sự kiện và nhu cầu của mỗi người

 • Dự báo nhu cầu dựa trên dữ liệu

  Phân tích dữ liệu lịch sử và tính mùa vụ để dự đoán nhu cầu chính xác, đảm bảo sự chuẩn bị tối ưu.

 • Cá nhân hoá mọi điểm chạm

  AI Chatbot của Persona trực tiếp trả lời mọi câu hỏi, đồng thời tư vấn cho khách hàng dựa theo nhu cầu từng người.

 • Tự động hoá quy trình

  Mọi bước trong quy trình về nhận đơn, đặt bàn, tư vấn, đều được tự động hoá thông qua tương tác với AI của Persona, tăng hiệu quả điều hành, đặc biệt lúc cao điểm

 • Nuôi dưỡng quan hệ khách hàng

  Lưu thông tin cá nhân của khách hàng và triển khai tương tác đều đặn theo sự kiện và nhu cầu của mỗi người

 • Dự báo nhu cầu dựa trên dữ liệu

  Phân tích dữ liệu lịch sử và tính mùa vụ để dự đoán nhu cầu chính xác, đảm bảo sự chuẩn bị tối ưu.

 • Cá nhân hoá mọi điểm chạm

  AI Chatbot của Persona trực tiếp trả lời mọi câu hỏi, đồng thời tư vấn cho khách hàng dựa theo nhu cầu từng người.

 • Tự động hoá quy trình

  Mọi bước trong quy trình về nhận đơn, đặt bàn, tư vấn, đều được tự động hoá thông qua tương tác với AI của Persona, tăng hiệu quả điều hành, đặc biệt lúc cao điểm

 • Nuôi dưỡng quan hệ khách hàng

  Lưu thông tin cá nhân của khách hàng và triển khai tương tác đều đặn theo sự kiện và nhu cầu của mỗi người

 • Dự báo nhu cầu dựa trên dữ liệu

  Phân tích dữ liệu lịch sử và tính mùa vụ để dự đoán nhu cầu chính xác, đảm bảo sự chuẩn bị tối ưu.

TÍNH NĂNG

TÍNH NĂNG

Chat mọi nơi

Giọng nói thời gian thực/Văn bản qua Điện thoại, SMS, Facebook,....

Cá nhân hóa thương hiệu

Tạo thương hiệu của riêng bạn bằng cách thêm logo công ty và màu thương hiệu cho Peraona

Đa ngôn ngữ

Mở rộng thị trường với Persona có thể nói và hiểu hơn 25 ngôn ngữ

Toàn quyền quản lý Persona

Toàn quyền quản lý Persona và tương tác trong cuộc trò chuyện với người dùng

Phân tích người dùng

Bảng điều khiển trực tiếp để kiểm soát cuộc trò chuyện và phân tích nhu cầu người dùng.

Tùy chỉnh chương trình

Hội thoại được cấu trúc để hướng dẫn người dùng theo chương trình đã được định hướng

Được tin cậy bởi nhiều khách hàng

Được tin cậy bởi nhiều khách hàng

© 2024 Persona Studios. All rights reserved.

© 2024 Persona Studios. All rights reserved.

© 2024 Persona Studios. All rights reserved.