Vietnamese (Vietnam)

Tự động hóa Chăm sóc khách hàng bằng AI

Tự động hóa Chăm sóc khách hàng bằng AI

Tự động hóa Chăm sóc khách hàng bằng AI

AI Chăm sóc khách hàng - Hài lòng tăng lên, Phiền lòng tan biến

AI Chăm sóc khách hàng - Hài lòng tăng lên, Phiền lòng tan biến

AI Chăm sóc khách hàng - Hài lòng tăng lên, Phiền lòng tan biến

AI Chăm sóc khách hàng - Hơn cả sự hài lòng

AI Chăm sóc khách hàng - Hơn cả sự hài lòng

17

%

Tăng tỉ lệ khách hàng hài lòng

17

%

Tăng tỉ lệ khách hàng hài lòng

37
37

%

%

Tiết kiệm chi phí

77
77

%

%

Khả năng mở rộng

10
10

%

%

Rút ngắn thời gian phản hồi

AI Chăm sóc khách hàng - Hơn cả sự hài lòng

17

%

Tăng tỉ lệ khách hàng hài lòng

37

%

Tiết kiệm chi phí

77

%

Khả năng mở rộng

10

%

Rút ngắn thời gian phản hồi

Vấn đề Chăm sóc khách hàng thường gặp phải

Khách hàng không hài lòng

Thời gian chờ lâu và các tùy chọn hỗ trợ hạn chế dẫn đến sự không hài lòng và mất khách.

Không nhất quán và dễ sai sót

Quá tải với số lượng cuộc gọi và lặp đi lặp lại gây kiệt sức cho nhân viên, dẫn đến sai sót và chất lượng không đồng đều

Hạn chế do rào cản ngôn ngữ

Rào cản ngôn ngữ khiến khó tiếp cận khách hàng đa dạng.

Thời gian hỗ trợ hạn chế

Quy trình thủ công tốn nguồn lực làm hạn chế thời gian hỗ trợ khách hàng, gián đoạn và không xuyên suốt 24/7

Vấn đề Chăm sóc khách hàng thường gặp phải

Khách hàng không hài lòng

Thời gian chờ lâu và các tùy chọn hỗ trợ hạn chế dẫn đến sự không hài lòng và mất khách.

Không nhất quán và dễ sai sót

Quá tải với số lượng cuộc gọi và lặp đi lặp lại gây kiệt sức cho nhân viên, dẫn đến sai sót và chất lượng không đồng đều

Hạn chế do rào cản ngôn ngữ

Rào cản ngôn ngữ khiến khó tiếp cận khách hàng đa dạng.

Thời gian hỗ trợ hạn chế

Quy trình thủ công tốn nguồn lực làm hạn chế thời gian hỗ trợ khách hàng, gián đoạn và không xuyên suốt 24/7

Vấn đề Chăm sóc khách hàng thường gặp phải

Khách hàng không hài lòng

Thời gian chờ lâu và các tùy chọn hỗ trợ hạn chế dẫn đến sự không hài lòng và mất khách.

Không nhất quán và dễ sai sót

Quá tải với số lượng cuộc gọi và lặp đi lặp lại gây kiệt sức cho nhân viên, dẫn đến sai sót và chất lượng không đồng đều

Hạn chế do rào cản ngôn ngữ

Rào cản ngôn ngữ khiến khó tiếp cận khách hàng đa dạng.

Thời gian hỗ trợ hạn chế

Quy trình thủ công tốn nguồn lực làm hạn chế thời gian hỗ trợ khách hàng, gián đoạn và không xuyên suốt 24/7

Chăm sóc khách hàng hiệu quả với Persona Studios AI

Chăm sóc khách hàng hiệu quả với Persona Studios AI

 • Hiệu quả với AI

  AI cung cấp câu trả lời ngay lập tức cho các câu hỏi thông thường, khắc phục sự cố ban đầu và chuyển các vấn đề phức tạp và khẩn cấp đến các nhân viên hỗ trợ.

 • Dịch vụ nhất quán và hiệu quả

  Đảm bảo dịch vụ chất lượng cao, nhất quán mọi lúc với các phản hồi của AI và quy trình làm việc tự động.

 • Khả năng mở rộng dễ dàng

  AI xử lý khối lượng lớn yêu cầu với nhiều ngôn ngữ khác nhau, cho phép mở rộng quy mô nhanh chóng.

 • Hỗ trợ khách hàng 24/7

  Giảm nhu cầu về nhân viên trong giờ thấp điểm, hỗ trợ khách hàng mọi lúc mọi nơi.

 • Hiệu quả với AI

  AI cung cấp câu trả lời ngay lập tức cho các câu hỏi thông thường, khắc phục sự cố ban đầu và chuyển các vấn đề phức tạp và khẩn cấp đến các nhân viên hỗ trợ.

 • Dịch vụ nhất quán và hiệu quả

  Đảm bảo dịch vụ chất lượng cao, nhất quán mọi lúc với các phản hồi của AI và quy trình làm việc tự động.

 • Khả năng mở rộng dễ dàng

  AI xử lý khối lượng lớn yêu cầu với nhiều ngôn ngữ khác nhau, cho phép mở rộng quy mô nhanh chóng.

 • Hỗ trợ khách hàng 24/7

  Giảm nhu cầu về nhân viên trong giờ thấp điểm, hỗ trợ khách hàng mọi lúc mọi nơi.

 • Hiệu quả với AI

  AI cung cấp câu trả lời ngay lập tức cho các câu hỏi thông thường, khắc phục sự cố ban đầu và chuyển các vấn đề phức tạp và khẩn cấp đến các nhân viên hỗ trợ.

 • Dịch vụ nhất quán và hiệu quả

  Đảm bảo dịch vụ chất lượng cao, nhất quán mọi lúc với các phản hồi của AI và quy trình làm việc tự động.

 • Khả năng mở rộng dễ dàng

  AI xử lý khối lượng lớn yêu cầu với nhiều ngôn ngữ khác nhau, cho phép mở rộng quy mô nhanh chóng.

 • Hỗ trợ khách hàng 24/7

  Giảm nhu cầu về nhân viên trong giờ thấp điểm, hỗ trợ khách hàng mọi lúc mọi nơi.

 • Hiệu quả với AI

  AI cung cấp câu trả lời ngay lập tức cho các câu hỏi thông thường, khắc phục sự cố ban đầu và chuyển các vấn đề phức tạp và khẩn cấp đến các nhân viên hỗ trợ.

 • Dịch vụ nhất quán và hiệu quả

  Đảm bảo dịch vụ chất lượng cao, nhất quán mọi lúc với các phản hồi của AI và quy trình làm việc tự động.

 • Khả năng mở rộng dễ dàng

  AI xử lý khối lượng lớn yêu cầu với nhiều ngôn ngữ khác nhau, cho phép mở rộng quy mô nhanh chóng.

 • Hỗ trợ khách hàng 24/7

  Giảm nhu cầu về nhân viên trong giờ thấp điểm, hỗ trợ khách hàng mọi lúc mọi nơi.

TÍNH NĂNG

TÍNH NĂNG

Chat mọi nơi

Giọng nói thời gian thực/Văn bản qua Điện thoại, SMS, Facebook,....

Cá nhân hóa thương hiệu

Tạo thương hiệu của riêng bạn bằng cách thêm logo công ty và màu thương hiệu cho Peraona

Đa ngôn ngữ

Mở rộng thị trường với Persona có thể nói và hiểu hơn 25 ngôn ngữ

Toàn quyền quản lý Persona

Toàn quyền quản lý Persona và tương tác trong cuộc trò chuyện với người dùng

Phân tích người dùng

Bảng điều khiển trực tiếp để kiểm soát cuộc trò chuyện và phân tích nhu cầu người dùng.

Tùy chỉnh chương trình

Hội thoại được cấu trúc để hướng dẫn người dùng theo chương trình đã được định hướng

Được tin cậy bởi nhiều khách hàng

Được tin cậy bởi nhiều khách hàng

© 2024 Persona Studios. All rights reserved.

© 2024 Persona Studios. All rights reserved.

© 2024 Persona Studios. All rights reserved.