Vietnamese (Vietnam)

Nâng tầm chăm sóc sức khỏe: Tự động hóa đánh giá bệnh nhân và vận hành y tế bằng AI

Nâng tầm chăm sóc sức khỏe: Tự động hóa đánh giá bệnh nhân và vận hành y tế bằng AI

Nâng tầm chăm sóc sức khỏe: Tự động hóa đánh giá bệnh nhân và vận hành y tế bằng AI

AI Persona đột phá vận hành y tế

AI Persona đột phá vận hành y tế

AI Persona đột phá vận hành y tế

AI dẫn dắt hội thoại thông minh, hiệu quả, dễ mở rộng

AI dẫn dắt hội thoại thông minh, hiệu quả, dễ mở rộng

30

%

Tăng sự hài lòng của bệnh nhân

30

%

Tăng sự hài lòng của bệnh nhân

30
30

%

%

Giảm chi phí hành chính

77
77

%

%

Khả năng mở rộng

20
20

/7

/7

Chăm sóc khách hàng

AI dẫn dắt hội thoại thông minh, hiệu quả, dễ mở rộng

30

%

Tăng sự hài lòng của bệnh nhân

30

%

Giảm chi phí hành chính

77

%

Khả năng mở rộng

20

/7

Chăm sóc khách hàng

Những thách thức trong ngành Y tế

Quá tải bệnh nhân đặt lịch hẹn

Khó quản lý và phản hồi hiệu quả khi tiếp nhận số lượng khổng lồ các cuộc hẹn của bệnh nhân.

Quá nhiều yêu cầu từ bệnh nhân

Không thể trả lời nhanh chóng và chính xác quá nhiều câu hỏi và mối bận tâm của bệnh nhân, từ triệu chứng đến các phương án điều trị.

Thiếu thông tin đầu vào

Bệnh nhân thường đến khám với thông tin không đầy đủ, gây khó khăn trong việc chăm sóc kịp thời và hiệu quả.

Khả năng theo dõi tình trạng hạn chế

Rất khó để theo dõi bệnh nhân kịp thời và liên tục sau buổi khám bệnh hoặc điều trị, nên khó tạo được sự hài lòng và kết quả điều trị của bệnh nhân.

Những thách thức trong ngành Y tế

Quá tải bệnh nhân đặt lịch hẹn

Khó quản lý và phản hồi hiệu quả khi tiếp nhận số lượng khổng lồ các cuộc hẹn của bệnh nhân.

Quá nhiều yêu cầu từ bệnh nhân

Không thể trả lời nhanh chóng và chính xác quá nhiều câu hỏi và mối bận tâm của bệnh nhân, từ triệu chứng đến các phương án điều trị.

Thiếu thông tin đầu vào

Bệnh nhân thường đến khám với thông tin không đầy đủ, gây khó khăn trong việc chăm sóc kịp thời và hiệu quả.

Khả năng theo dõi tình trạng hạn chế

Rất khó để theo dõi bệnh nhân kịp thời và liên tục sau buổi khám bệnh hoặc điều trị, nên khó tạo được sự hài lòng và kết quả điều trị của bệnh nhân.

Những thách thức trong ngành Y tế

Quá tải bệnh nhân đặt lịch hẹn

Khó quản lý và phản hồi hiệu quả khi tiếp nhận số lượng khổng lồ các cuộc hẹn của bệnh nhân.

Quá nhiều yêu cầu từ bệnh nhân

Không thể trả lời nhanh chóng và chính xác quá nhiều câu hỏi và mối bận tâm của bệnh nhân, từ triệu chứng đến các phương án điều trị.

Thiếu thông tin đầu vào

Bệnh nhân thường đến khám với thông tin không đầy đủ, gây khó khăn trong việc chăm sóc kịp thời và hiệu quả.

Khả năng theo dõi tình trạng hạn chế

Rất khó để theo dõi bệnh nhân kịp thời và liên tục sau buổi khám bệnh hoặc điều trị, nên khó tạo được sự hài lòng và kết quả điều trị của bệnh nhân.

Tạo ra sự hài lòng toàn diện cho bệnh nhân với Persona

Tạo ra sự hài lòng toàn diện cho bệnh nhân với Persona

 • Tương tác bệnh nhân hiệu quả

  Tự động phản hồi các câu hỏi của bệnh nhân, cung cấp thông tin tức thì và chính xác về triệu chứng, cách điều trị và hơn thế nữa

 • Lên lịch trình hiệu quả

  Sử dụng AI để quản lý các cuộc hẹn khám, theo dõi tình trạng, giảm việc trùng lặp và xung đột lịch trình

 • Thu Thập Dữ Liệu Nâng Cao

  Thu thập thông tin bệnh nhân đầy đủ ngay từ đầu để đảm bảo các nhà cung cấp dịch vụ y tế có tất cả các thông tin cần thiết cho việc khám chữa bệnh và chăm sóc hiệu quả

 • Sát sao tình trạng bệnh nhân

  Tự động nhắc nhở và theo dõi để đảm bảo bệnh nhân nhận được sự chăm sóc và hỗ trợ liên tục trong suốt quá trình điều trị

 • Tương tác bệnh nhân hiệu quả

  Tự động phản hồi các câu hỏi của bệnh nhân, cung cấp thông tin tức thì và chính xác về triệu chứng, cách điều trị và hơn thế nữa

 • Lên lịch trình hiệu quả

  Sử dụng AI để quản lý các cuộc hẹn khám, theo dõi tình trạng, giảm việc trùng lặp và xung đột lịch trình

 • Thu Thập Dữ Liệu Nâng Cao

  Thu thập thông tin bệnh nhân đầy đủ ngay từ đầu để đảm bảo các nhà cung cấp dịch vụ y tế có tất cả các thông tin cần thiết cho việc khám chữa bệnh và chăm sóc hiệu quả

 • Sát sao tình trạng bệnh nhân

  Tự động nhắc nhở và theo dõi để đảm bảo bệnh nhân nhận được sự chăm sóc và hỗ trợ liên tục trong suốt quá trình điều trị

 • Tương tác bệnh nhân hiệu quả

  Tự động phản hồi các câu hỏi của bệnh nhân, cung cấp thông tin tức thì và chính xác về triệu chứng, cách điều trị và hơn thế nữa

 • Lên lịch trình hiệu quả

  Sử dụng AI để quản lý các cuộc hẹn khám, theo dõi tình trạng, giảm việc trùng lặp và xung đột lịch trình

 • Thu Thập Dữ Liệu Nâng Cao

  Thu thập thông tin bệnh nhân đầy đủ ngay từ đầu để đảm bảo các nhà cung cấp dịch vụ y tế có tất cả các thông tin cần thiết cho việc khám chữa bệnh và chăm sóc hiệu quả

 • Sát sao tình trạng bệnh nhân

  Tự động nhắc nhở và theo dõi để đảm bảo bệnh nhân nhận được sự chăm sóc và hỗ trợ liên tục trong suốt quá trình điều trị

 • Tương tác bệnh nhân hiệu quả

  Tự động phản hồi các câu hỏi của bệnh nhân, cung cấp thông tin tức thì và chính xác về triệu chứng, cách điều trị và hơn thế nữa

 • Lên lịch trình hiệu quả

  Sử dụng AI để quản lý các cuộc hẹn khám, theo dõi tình trạng, giảm việc trùng lặp và xung đột lịch trình

 • Thu Thập Dữ Liệu Nâng Cao

  Thu thập thông tin bệnh nhân đầy đủ ngay từ đầu để đảm bảo các nhà cung cấp dịch vụ y tế có tất cả các thông tin cần thiết cho việc khám chữa bệnh và chăm sóc hiệu quả

 • Sát sao tình trạng bệnh nhân

  Tự động nhắc nhở và theo dõi để đảm bảo bệnh nhân nhận được sự chăm sóc và hỗ trợ liên tục trong suốt quá trình điều trị

TÍNH NĂNG

TÍNH NĂNG

Chat mọi nơi

Giọng nói thời gian thực/Văn bản qua Điện thoại, SMS, Facebook,....

Cá nhân hóa thương hiệu

Tạo thương hiệu của riêng bạn bằng cách thêm logo công ty và màu thương hiệu cho Peraona

Đa ngôn ngữ

Mở rộng thị trường với Persona có thể nói và hiểu hơn 25 ngôn ngữ

Toàn quyền quản lý Persona

Toàn quyền quản lý Persona và tương tác trong cuộc trò chuyện với người dùng

Phân tích người dùng

Bảng điều khiển trực tiếp để kiểm soát cuộc trò chuyện và phân tích nhu cầu người dùng.

Tùy chỉnh chương trình

Hội thoại được cấu trúc để hướng dẫn người dùng theo chương trình đã được định hướng

Được tin cậy bởi nhiều khách hàng

Được tin cậy bởi nhiều khách hàng

© 2024 Persona Studios. All rights reserved.

© 2024 Persona Studios. All rights reserved.

© 2024 Persona Studios. All rights reserved.