Vietnamese (Vietnam)

Tự động hóa với AI: Công việc nhẹ tênh, Khách hàng hài lòng

Tự động hóa với AI: Công việc nhẹ tênh, Khách hàng hài lòng

Tự động hóa với AI: Công việc nhẹ tênh, Khách hàng hài lòng

AI nhà đất, quản lý cực chất

AI nhà đất, quản lý cực chất

AI nhà đất, quản lý cực chất

Quản lý bất động sản và chăm sóc khách hàng hiệu quả

Quản lý bất động sản và chăm sóc khách hàng hiệu quả

20

/7

/7

Chăm sóc khách hàng

Chăm sóc khách hàng

5

%

Tăng chuyển đổi khách hàng

5

%

Tăng chuyển đổi khách hàng

15

%

%

Giảm chi phí quản trị

Giảm chi phí quản trị

77

%

%

Khả năng mở rộng

Khả năng mở rộng

Quản lý bất động sản và chăm sóc khách hàng hiệu quả

20

/7

Chăm sóc khách hàng

5

%

Tăng chuyển đổi khách hàng

15

%

Giảm chi phí quản trị

77

%

Khả năng mở rộng

Vướng mắc trong quản lý và điều hành bất động sản

Quá tải yêu cầu khách hàng

Quản lý và phản hồi hiệu quả khối lượng lớn yêu cầu từ khách hàng với nhu cầu được tùy chỉnh.

Đánh giá tiềm năng khách hàng

Xác định và ưu tiên những khách hàng tiềm năng nhất từ số lượng lớn yêu cầu sau các cuộc trò chuyện.

Quản lý tài sản phức tạp

Phối hợp bảo trì, yêu cầu của người thuê và danh sách tài sản thủ công.

Quy trình làm việc phức tạp

Quy trình làm việc, giấy tờ và điều khoản phức tạp khi đàm phán với chủ sở hữu gây khó khăn cho khách hàng

Vướng mắc trong quản lý và điều hành bất động sản

Quá tải yêu cầu khách hàng

Quản lý và phản hồi hiệu quả khối lượng lớn yêu cầu từ khách hàng với nhu cầu được tùy chỉnh.

Đánh giá tiềm năng khách hàng

Xác định và ưu tiên những khách hàng tiềm năng nhất từ số lượng lớn yêu cầu sau các cuộc trò chuyện.

Quản lý tài sản phức tạp

Phối hợp bảo trì, yêu cầu của người thuê và danh sách tài sản thủ công.

Quy trình làm việc phức tạp

Quy trình làm việc, giấy tờ và điều khoản phức tạp khi đàm phán với chủ sở hữu gây khó khăn cho khách hàng

Vướng mắc trong quản lý và điều hành bất động sản

Quá tải yêu cầu khách hàng

Quản lý và phản hồi hiệu quả khối lượng lớn yêu cầu từ khách hàng với nhu cầu được tùy chỉnh.

Đánh giá tiềm năng khách hàng

Xác định và ưu tiên những khách hàng tiềm năng nhất từ số lượng lớn yêu cầu sau các cuộc trò chuyện.

Quản lý tài sản phức tạp

Phối hợp bảo trì, yêu cầu của người thuê và danh sách tài sản thủ công.

Quy trình làm việc phức tạp

Quy trình làm việc, giấy tờ và điều khoản phức tạp khi đàm phán với chủ sở hữu gây khó khăn cho khách hàng

Khiến khách hàng hài lòng với Persona Studios AI

Khiến khách hàng hài lòng với Persona Studios AI

Khiến khách hàng hài lòng với Persona Studios AI

 • Quản lý yêu cầu hiệu quả

  Tự động hóa phản hồi yêu cầu của khách hàng, cung cấp thông tin tức thì và phù hợp cho từng khách hàng.

 • Xác định khách hàng tiềm năng

  Sử dụng AI để phân tích các cuộc trò chuyện và ưu tiên khách hàng tiềm năng, đảm bảo tập trung vào những khách hàng triển vọng nhất

 • Quản Lý Bất Động Sản Đơn Giản

  Đơn giản hóa các nhiệm vụ quản lý bất động sản với AI, giảm bớt khối lượng công việc thủ công và các sai sót đi kèm.

 • Quy trình rõ ràng và nhất quán

  Chuẩn hóa quy trình làm việc, giấy tờ và điều khoản đàm phán, mang lại sự rõ ràng và nhất quán cho khách hàng

 • Quản lý yêu cầu hiệu quả

  Tự động hóa phản hồi yêu cầu của khách hàng, cung cấp thông tin tức thì và phù hợp cho từng khách hàng.

 • Đánh giá khách hàng tiềm năng

  Sử dụng AI để phân tích các cuộc trò chuyện và ưu tiên khách hàng tiềm năng, đảm bảo tập trung vào những khách hàng triển vọng nhất

 • Quản Lý Bất Động Sản Đơn Giản

  Đơn giản hóa các nhiệm vụ quản lý bất động sản với AI, giảm bớt khối lượng công việc thủ công và các sai sót đi kèm.

 • Quy trình rõ ràng và nhất quán

  Chuẩn hóa quy trình làm việc, giấy tờ và điều khoản đàm phán, mang lại sự rõ ràng và nhất quán cho khách hàng

 • Quản lý yêu cầu hiệu quả

  Tự động hóa phản hồi yêu cầu của khách hàng, cung cấp thông tin tức thì và phù hợp cho từng khách hàng.

 • Đánh giá khách hàng tiềm năng

  Sử dụng AI để phân tích các cuộc trò chuyện và ưu tiên khách hàng tiềm năng, đảm bảo tập trung vào những khách hàng triển vọng nhất

 • Quản Lý Bất Động Sản Đơn Giản

  Đơn giản hóa các nhiệm vụ quản lý bất động sản với AI, giảm bớt khối lượng công việc thủ công và các sai sót đi kèm.

 • Quy trình rõ ràng và nhất quán

  Chuẩn hóa quy trình làm việc, giấy tờ và điều khoản đàm phán, mang lại sự rõ ràng và nhất quán cho khách hàng

 • Quản lý yêu cầu hiệu quả

  Tự động hóa phản hồi yêu cầu của khách hàng, cung cấp thông tin tức thì và phù hợp cho từng khách hàng.

 • Đánh giá khách hàng tiềm năng

  Sử dụng AI để phân tích các cuộc trò chuyện và ưu tiên khách hàng tiềm năng, đảm bảo tập trung vào những khách hàng triển vọng nhất

 • Quản Lý Bất Động Sản Đơn Giản

  Đơn giản hóa các nhiệm vụ quản lý bất động sản với AI, giảm bớt khối lượng công việc thủ công và các sai sót đi kèm.

 • Quy trình rõ ràng và nhất quán

  Chuẩn hóa quy trình làm việc, giấy tờ và điều khoản đàm phán, mang lại sự rõ ràng và nhất quán cho khách hàng

TÍNH NĂNG

TÍNH NĂNG

TÍNH NĂNG

Chat mọi nơi

Giọng nói thời gian thực/Văn bản qua Điện thoại, SMS, Facebook,....

Cá nhân hóa thương hiệu

Tạo thương hiệu của riêng bạn bằng cách thêm logo công ty và màu thương hiệu cho Peraona

Đa ngôn ngữ

Mở rộng thị trường với Persona có thể nói và hiểu hơn 25 ngôn ngữ

Toàn quyền quản lý Persona

Toàn quyền quản lý Persona và tương tác trong cuộc trò chuyện với người dùng

Phân tích người dùng

Bảng điều khiển trực tiếp để kiểm soát cuộc trò chuyện và phân tích nhu cầu người dùng.

Tùy chỉnh chương trình

Hội thoại được cấu trúc để hướng dẫn người dùng theo chương trình đã được định hướng

Được tin cậy bởi nhiều khách hàng

Được tin cậy bởi nhiều khách hàng

Được tin cậy bởi nhiều khách hàng

© 2024 Persona Studios. All rights reserved.

© 2024 Persona Studios. All rights reserved.

© 2024 Persona Studios. All rights reserved.